Rodzaje Detalicznych Brokerów Forex: ECN vs DMA vs STP vs Animator Rynku

DD/MM(Market Maker)(Animator Rynku, brokerzy używający pośrednika)

DD/MM Animator Rynku:

 • Działa jak kontrahent dla transakcji klienta
  • Realizacja zleceń poprzez pośrednika
  • “Tworzy Rynek” i handluje przeciwko klientom. (Otwierają przeciwstawne Kiedy klient chce sprzedać, brokerzy od niego kupują . Gdy klient kupuje, brokerzy mu sprzedają)
  • Brokerzy pośredni tworzą profile swoich klientów. Dzielą ich na systematyczne grupy (zazwyczaj nazywane “A Book”, “B Book”) według algorytmu.
   • “A Book” Kategoria dla przegrywających klientów: Broker automatycznie otwiera przeciwne pozycje. Przegrane transakcje klientów są kontra-handlowane i stają się zyskiem dla brokera. Więcej przegrywających klientów oznacza więcej zysku dla brokera.
   • “B Book” Kategoria dla klientów wygrywających: Broker automatycznie otwiera przeciwne pozycje a następnie hedguje je na rynku rzeczywistym, do którego ma dostęp. (n.p. Gdy klienci kupują, broker im sprzedaje, następnie kupuje taką samą ilość na rynku rzeczywistym). Jest to również jest wykonywane automatycznie z pomocą algorytmu. W tym przypadku, brokerzy także zarabiają także (poprzez spread lub prowizję).
 • Stałe spready
 • Zarabiają poprzez spready oraz gdy klient przegrywa transakcję.
 • Manipulacja ceny jest możliwa. Klienci nie widzą rzeczywistych kwotowań rynku.
 • Przejrzystość brokerów pośrednich różni się i zależy od wewnętrznych zasad spółki.

Brokerzy Forex NDD (bezpośredni)

 • Działają jako pośrednik
  • Bezpośrednio = Bez animacji rynku = Automatyczne przetwarzanie
  • Automatyczne przetwarzania umożliwia elektroniczne przetwarzanie zlecenia, bez manualnej ingerencji
  • Zapewniony dostęp do rynku bankowego, bez pośredników. Wszystkie zlecenia są przekazywane do Dostawców Płynności(LP) (Liquidity Providers)
 • Bez rekwotowań i bez dodatkowej pauzy w czasie potwierdzania zlecenia.
 • Zarabia poprzez prowizje i spready
 • Na rynku detalicznym forex rozróżniamy 2 rodzaje brokerów NDD: Standardowy Forex Broker STP oraz Forex Broker ECN

Zalety brokerów bezpośrednich brokerów

 • Anonimowość. Zlecenia klientów są realizowane automatycznie, natychmiastowo i anonimowo. Nikt nie obserwuje Twoich zleceń.
 • Lepsze i szybsze realizacje. Wszyscy uczestnicy oraz dostawcy płynności rywalizują o ceny na rynku rzeczywistym.
 • Przejrzystość

Dostawcy płynności (LPs)(Liquidity Providers)

 • Dostawcy płynności działają jako dostawcy dla brokerów forex. Zarówno dostawcy jak i brokerzy muszą zarobić pieniądze.
 • U Brokerów Forex NDD, LP(s) są kontrahentami dla Twoich transakcji. To oni otwierają pozycje przeciwne do Twoich i starają się zarobić, zamykając je przy handlu z innymi.
 • Kwotowania są determinowane przez LP(s)
  • LPs rywalizują o zapewnienie najlepszej ceny sprzedaży/kupna od brokerów.
  • Więcej LPs zazwyczaj oznacza więcej płynności czyli lepsze(mniejsze) spready.
  • Klienci zazwyczaj dostają spready zmienne
 • Liczba dostawców płynności
  • Jeden Dostawca Płynności. Niektórzy tak zwani brokerzy “STP” mają tylko jednego Dostawcę, nie zaistnieje więc tutaj rywalizacja o ceny. Ich faktyczna rola to tylko Broker Wprowadzający. LP kontroluje cenę (spread). Koszt utrzymania jest niższy ale broker staje się w pełni zależny od LP.
  • Większość Brokerów STP ma z góry ustaloną liczbę dostawców płynności.
  • Brokerzy ECN mają dużą liczbę dostawców płynności.

Brokerzy Forex STP

 • Brokerzy Forex STP nie handlują przeciwko klientom
 • Zarabiają poprzez poszerzanie spreadów. Dodają oni mały margines do najlepszej ceny kupna i sprzedaży, którą dostali od LPs. Na przykład, dodanie pipsa do najlepszej ceny kupna lub odjęcie 0.6 pipsa od najlepszej ceny sprzedaży od LPs
 • Bez pośrednika i bez ingerencji. Zlecenia klientów są przesyłane prosto do określonej liczby dostawców płynności (Banki albo Inni Brokerzy)
 • Więcej dostawców płynności oznacza więcej płynności i lepszą realizację zleceń klientów
 • Zapewniają dostęp do kwotowań rynku w czasie rzeczywistym
 • Brokerzy STP ze stałym spreadem nie będą go regulować na podstawie najniższej ceny sprzedaży/kupna oferowanej przez LPs. Stałe spready są wyższe od najlepszych kwotowań zapewnionych przez LPs. Mogą oni używać swoich wewnętrznych systemów dopasowywania ceny, aby zapewnić sobie zysk na różnicy spreadu gdy hedgują pozycje z LP(s) na lepszych warunkach w tym samym czasie.

Bezpośredni Dostęp do Rynku

DMA(Direct Market Access = Bezpośredni dostęp do rynku) w Forex to elektroniczne ułatwienie, które dopasowuje zlecenia od klientów z cenami bankowego animatora rynku. Umożliwia to kupującym handel w przejrzystym środowisku bez opóźnień.

 • Bezpośredni dostęp do rynku. Wszystkie zlecenia są przekazywane prosto do LPs
 • Klient może handlować z LPs( banki, animatorzy rynku, inni brokerzy itp.)
 • Tylko rynkowa realizacja. Brokerzy STP oferujący realizację rynkową zapewniają prawdziwy Bezpośredni Dostęp do Rynku (DMA)(Direct Market Access)
  • Realizacja rynkowa jest bardziej wiarygodna. Zlecenia trafiają na rynek i są realizowane zależnie od kwotowań LPs. (Brokerzy STP+DMA dodają mały margines żeby zarabiać)
  • Natychmiastowa realizacja jest mniej wiarygodna. Zlecenia nie trafiają na rynek. Są one natychmiast realizowane przez brokera, który może później (lub nie) zmniejszyć własne ryzyko u LPs. Niektórzy brokerzy STP realizują zlecenia natychmiast, po czym hedgują te pozycje u własnych LPs aby wypracować zysk. Jeżeli nie ma możliwości do zyskownego hedgu w chwili zawierania transakcji przez klienta, może on doświadczyć rekwotowania.
 • Brokerzy ułatwiają realizację zleceń. Broker nie jest animatorem rynku ani adresatem płynności na platformie DMA, którą dostarcza klientom.
 • Platformy budują stały margines dla cen handlowych klienta oraz/lub pobierają prowizję.
 • Tylko zmienne spready
 • Opcjonalnie: Dostęp do głębokości rynku (dostęp DOM)
 • Brokerzy Forex ECN zawsze oferują DMA, niektórzy brokerzy STP oferują DMA

Brokerzy Forex STP oferujący DMA:

Zalety STP+DMA

 • Anonimowe platformy zapewniają neutralne ceny, odzwierciedlające globalne warunki rynku FX.
 • Nie ma rekwotowań, odrzuceń lub częściowych realizacji w modelu DMA, ponieważ ich dostawcy płynności są zobowiązani do realizacji swoich ofert sprzedaży/kupna
 • Konkurencyjne ceny
 • Przejrzystość
 • Akceptuje wszystkie style handlu

STP vs STP z DMA

 • Brokerzy STP+DMA posiadają więcej dostawców płynności, czyli lepsze ceny dla klientów.
 • Brokerzy STP+DMA zawsze oferują zmiennie spready. Niektórzy brokerzy STP oferują stałe spready
 • Realizacja DMA jest zawsze realizacją rynkową
 • W modelu DMA nie ma rekwotowań
 • Model DMA pozwala na każdy rodzaj handlu: scalping, handel pod newsy, handel długoterminowy, handel pozycyjny itp.

Brokerzy Forex ECN (ECN=Electronic Communications Network)(Elektroniczna Sieć Komunikacji)

Brokerzy ECN

 • Brokerzy ECN przekazują twoje transakcje do puli ECN, w której inni dostawcy płynności(banki, fundusze hedgingowe, brokerzy, indywidualni handlowcy) stają się dla nich kontrahentami.
 • Wszyscy uczestnicy (banki, animatorzy rynku oraz handlowcy detaliczni) handlują przeciwko sobie, wysyłając konkurujące oferty do systemu.
 • Pozwalają, by zlecenia klientów wzajemnie na siebie oddziaływały.
 • Zlecenia są dopasowywane pomiędzy kontrahentami w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy dostają możliwie najlepszą ofertę dla swoich zleceń dostępną w danym momencie.
 • Tylko zmienne spready
 • Zarabiają tylko poprzez prowizje. Brokerzy ECN nie zarabiają na spreadach (różnica pomiędzy sprzedażą/kupnem)
 • Wyświetlają Głębokość Rynku (DOM)(Depth of the Market). Handlowcy mogą pokazać wielkość swojego zlecenia a inni mogą je wypełnić. Mogą zobaczyć, gdzie jest płynność.

Zalety ECN

 • Anonimowe środowisko handlu.
 • Automatyczne przetwarzanie z płynnością banków.
 • Wszystkie rodzaje handlu są dozwolone.
 • Międzybankowe ceny i spready. Większa ilość uczestników oznacza mniejsze spready.
 • Większa przejrzystość cen, szybsze przetwarzanie, zwiększona płynność.

ECN vs STP z DMA

 • ECN jest najbardziej wiarygodnym modelem. Brokerzy Forex ECN zapewniają rynek w którym wszyscy uczestnicy handlują ze sobą w czasie rzeczywistym.
 • Oboje oferują tylko zmienne spready;
 • Brokerzy STP+DMA dodają także małe marginesy, aby móc zarobić. Brokerzy ECN pobierają prowizje.
 • Oboje mają frakcyjne ceny;
 • Oboje posiadają księgę zleceń DOM (Głębokość Rynku). Brokerzy STP+DMA zazwyczaj nie pokazują jej

Model Mieszany

 • Wielu brokerów oferuje konto z pośrednikiem, konto ECN oraz konto STP. Handlowcy mogą wybrać tę opcję, która najbardziej im pasuje.
 • Konta Cents lub konta Mini u brokera STP to zazwyczaj konta z pośrednikiem. Żadne małe zlecenie klientów (zazwyczaj poniżej 0.1 lota) nie mogą być wysłane do Dostawców Płynności, ponieważ nie akceptują ich na podstawie kontraktu, który zawarli z brokerem forex. Zazwyczaj więc, brokerzy używają pośrednika dla tego rodzaju kont.
 • Zazwyczaj dla zleceń powyżej 0.1 lota, brokerzy STP wysyłają je bezpośrednio do swoich dostawców płynności.

Podsumowanie

 • Brokerzy Pośredni oraz Animatorzy Rynku zarabiają przez spready oraz gdy klienci przegrywają transakcje. Więcej wygrywających handlowców, to większe ryzyko operacyjne dla brokera pośredniego.
 • Brokerzy bez pośrednika są bardziej wiarygodni. Zależy im, aby ich klienci wygrywali, ponieważ przegrane klienta nie przynoszą im profitu, a także im więcej klienci handlują, tym więcej zysku dla brokera (przez prowizje i marginesy na spreadzie)
 • Nie wszyscy brokerzy forex będą z tobą szczerzy. Zatem jakiegokolwiek brokera wybierzesz: ECN, STP lub Animatora Rynku, ważne jest, aby handlować z brokerem, o dobrej reputacji.

Dodaj komentarz