Archives for;

Wszyscy Brokerzy Forex będący regulowani w Europie.

Wszyscy Brokerzy Forex Zarejestrowani w Europie

  • O MiFID
    • MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive)(Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) jest prawem Unii Europejskiej, które zapewnia skoordynowaną regulację usług inwestycyjnych wśród 31 członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (28 członków UE plus Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
    • MiFID określa szczegółową ramę ustawodawstwa
    • MiFID musi być przestrzegane przez wszystkie kraje w Europejskim Obszarze Gospodarczym
  • Zasada Paszportu: Firma w państwie podlegającym MiFID może oferować swoje usługi rezydentom innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    • Firmy objęte przez MiFID będą autoryzowane i regulowane w ich kraju pochodzenia. Firma po autoryzacji, będzie mogła zapewniać usługi klientom w innych krajach członkowskich UE. Usługi te będą regulowane przez innego członka w ich państwie macierzystym.