Archives for;

Brokerzy Forex zarejestrowani w FSPR/FMA/FSCL(Nowa Zelandia)

Brokerzy Forex Zarejestrowani w Nowej Zelandii

 • 1. FMA(Financial Markets Authority) jest głównym nadzorcą brokerów w Nowej Zelandii.
 • 2. FSCL(Financial Service Complaints LTD) jest organem zatwierdzonym przez Ministra Spraw Konsumenckich Nowej Zelandii, odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów zewnętrznych w branży usług finansowych w Nowej Zelandii.
  • FSCL rozwiązuje spory pomiędzy konsumentami i członkami ich organizacji. Jest on alternatywą dla postępowania sądowego przy rozstrzyganiu sporów w zakresie usług finansowych.
  • FSCL nie jest opłacany przez rząd. Nie reguluje branży usług finansowych i nie nakłada kar.
 • 3. FSPR(Financial Service Providers Register – Rejestr Dostawców Usług Finansowych) to internetowy rejestr osób, firm i organizacji oferujących usługi finansowe w Nowej Zelandii.
 • Cele FSPR (Financial Service Providers Register)(Rejestr Dostawców Usług Finansowych)
  • Zwiększenie poziomu wiarygodności informacji publicznych. Umożliwienie społeczeństwu i organom nadzorującym dostępu do informacji na temat dostawców usług finansowych
  • Zabranianie dostarczania usług finansowych (osobom karanym sądowo)
  • Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Uwaga:
  • Rejestracja jako dostawca usług finansowych nie jest oficjalnym zatwierdzeniem osoby, firmy lub organizacji i niekoniecznie oznacza ona, że dostawca jest licencjonowany i regulowany w Nowej Zelandii lub jakimkolwiek innym kraju. Oznacza to, że niektórzy brokerzy zarejestrowani w FSPR, tak naprawdę, nie są nigdzie regulowani.
  • Większość dostawców usług finansowych, którzy zapewniają usługi klientom detalicznym, mają obowiązek należeć do zatwierdzonego Systemu Rozstrzygania sporu (DSR)(Dispute Resolution Scheme) na podstawie rozdziału 48 Dostawców Usług Finansowych (Rejestracja i Rozstrzyganie Sporu) Ustawy 2008 (FSPA).