Archives for;

Szwajcarscy Brokerzy Forex (FINMA)

 

 • O FINMA
  • FINMA(założony w czerwcu 2007) jest nadzorcą szwajcarskiego rynku finansowego. (FINMA po angielsku: The Swiss Financial Market Supervisory Authority; Niemiecki: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; Francuski: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; Włoski: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari – Szwajcarska Komisja Nadzoru Finansowego)
  • Nadzoruje banki, zakłady ubezpieczeń, giełdy, sprzedawców papierów wartościowych, programy zbiorowego inwestowania i ich menedżerów kapitału oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Nadzoruje także dystrybutorów i pośredników ubezpieczeniowych.
  • Ochrona depozytu: Jeśli bank lub sprzedawca papierów wartościowych autoryzowany przez FINMA zbankrutuje, klienci będą mogli odzyskać swoje fundusze. (Maksimum CHF 100.000 dla każdego klienta)
 • Autoryzacja FINMA
  • Banki i sprzedawcy papierów wartościowych w Szwajcarii muszą być licencjonowani przez FINMA. Instytucje finansowe, które są niewystarczająco zorganizowane, nie ujawniają swojej struktury własności lub mają wątpliwą reputację, nie zostaną autoryzowane przez FINMA.
  • Sprawdź, czy jednostka, firma lub produkt finansowy jest autoryzowany na tej stronie: https://www.finma.ch/en/finma-public/authorised-institutions-individuals-and-products/
 • FINMA jest instytucjonalnie, funkcjonalnie i finansowo niezależna od centralnej administracji państwowej i ministerstwa finansów, odpowiada bezpośrednio przed parlamentem szwajcarskim.
  • Niezależność instytucjonalna. FINMA została utworzona jako instytucja publicznego prawa na swoich własnych warunkach.
  • Niezależność funkcjonalna. FINMA jest funkcjonalnie niezależna od organów politycznych, zarówno szwajcarski parlament jak i rząd nie mogą wydawać zarządzeń na temat sprawowania obowiązków regulacyjnych.
  • Niezależność finansowa. FINMA nie jest finansowana z podatków, lecz z opłat i składek, jakie pobiera za swoją pracę nadzorczą. Konta FINMA są sprawdzane przez Szwajcarski Urząd Kontroli.
 • Zadania FINMA
  • Ochrona funkcjonowania rynku finansowego, zapewnienie wypłacalności instytucjom pod nadzorem FINMA
  • Ochrona wszystkich klientów przed niewypłacalnością instytucji finansowych, podejrzanymi praktykami biznesowymi oraz zapewnienie sprawiedliwych działań na giełdzie papierów wartościowych. Zażalenia złożone indywidualnie nie mogą być rozpatrzone przez FINMA. Muszą być rozwiązane w procesie cywilno-prawnym lub przez rzecznika.
  • Wzmacnienie konkurencyjności i reputacji szwajcarskiego rynku finansowego.

Lista autoryzowanych brokerów szwajcarskich:

Najpopularniejszy szwajcarski broker autoryzowany:  Dukascopy (Suisse) SA